Ми зробимо Все,
щоб Ваш бізнес був успішним!Євген Якуба
    
    
14.01.2016

Ставка ЄСВ з 1 січня 2016 року – 22 %

Закон України від 24.12.2015р. № 909- VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році»

1 січня 2016 року набрав чинності Закон України від 24.12.2015р. № 909- VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон № 909), яким внесено ряд нововведень до чинного законодавства України, зокрема, до Закону України від 08.07.2010р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон про ЄСВ).

Перш за все, звернемо Вашу увагу на те, що відповідно до прийнятих змін встановлено єдину ставку нарахування ЄСВ у розмірі 22 %, що застосовується до бази нарахування ЄСВ, передбаченої статтею 7 Закону про ЄСВ.

При цьому скасовано утримання ЄСВ з доходів застрахованих осіб.

Зауважимо, що незмінними залишились спеціальні ставки єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для: 
          - підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, встановлюється у розмірі 8,41 % бази нарахування ЄСВ для працюючих інвалідів. 
          - для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 % загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 % суми витрат на оплату праці, встановлюється у розмірі 5,3 % бази нарахування єдиного внеску. 
          - для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 % загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 % суми витрат на оплату праці, встановлюється у розмірі 5,5 % бази нарахування ЄСВ для працюючих інвалідів.

У разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, то сума внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки ЄСВ (наприклад, з 1 січня 2016 року – 1378 грн. ? 22% = 303,16 грн.).

При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.

Звернемо увагу на те, що з початку 2016 року із Закону України від 14.01.1998р. № 16/98-ВР «Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» вилучено норму щодо визначення розміру страхового внеску залежно від класу професійного ризику виробництва.

Крім цього, із п. 9_5 р. VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про ЄСВ вилучено норму, яка передбачала застосування понижуючого коефіцієнта 0,6 під час нарахування ЄСВ на зарплату (доходи) фізичним особам, а також на винагороду за цивільно-правовими договорами. Тобто понижуючий коефіцієнт у 2016 році не застосовується.

Також Законом № 909 збільшено максимальну величину бази нарахування ЄСВ до 25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб: 1378 грн. ? 25 =  34 450 грн. (раніше дана величина становила 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Зміни торкнулися і добровільної сплати ЄСВ, зокрема, тепер до осіб, які мають на це право, віднесено:
          - члени фермерського господарства, особистого селянського господарства;
          - особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, визначеними п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ, та не належать до платників єдиного внеску, визначених п. 4 та 5 ч. 1 ст. 4 цього Закону про ЄСВ, зокрема, фізособи-підприємці й особи, що провадять незалежну професійну діяльність, у т.ч. іноземці й особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

При цьому, не мають права на участь у добровільному страхуванні:
          - фізособи-підприємці й особи, що провадять незалежну професійну діяльність;
          - громадяни України, які працюють за межами України.

Корективами до п. 7 ст. 7 Закону про ЄСВ уточнено, що не нараховується та не утримується ЄСВ з виплат, що компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та/або введення воєнного стану.

Водночас, п. 9_2 р. VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про ЄСВ доповнено нормами, якими передбачено, що під час особливого періоду, визначеного Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993р. № 3544-XII, для платників ЄСВ, зазначених у ст. 4 Закону про ЄСВ, призваних на військову службу під час мобілізації або залучених до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, на весь строк їхньої військової служби зупиняється застосування норм статті 25 цього Закону.

Підставою для такого зупинення є копія військового квитка або копія документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, яка подається до органів доходів і зборів цим державним органом протягом 10 днів після її мобілізації.