Ми зробимо Все,
щоб Ваш бізнес був успішним!Євген Якуба

Аудит та супутні послуги Львів

   Аудиторська фірма «Транс-Аудит» надає широкий спектр аудиторських та супутніх послуг, а саме:

   1. Аудит та огляд фінансової звітності (в т.ч. консолідованої), складеної у відповідності до:

• Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ/IFRS);
• Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (П(С)БО).

   2. Аудит спеціального призначення, а саме:

аудит компонентів фінансової звітності (окремих форм звітності, статей (дебіторської заборгованості, запасів тощо), операцій (нарахування забезпечень тощо));
• перевірка дотримання контрактних та договірних зобов’язань;
• аудит фінансової звітності, яку складено згідно концептуальної основи спеціального призначення.

   3. Виконання погоджених процедур:

• оцінка стану бухгалтерського і податкового обліку;
• перевірка коректності ведення бухгалтерського обліку;
• перевірка дотримання вимог податкового законодавства;
• оцінка організації документообігу компанії;
• аналіз фінансово-господарської діяльності;
• оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) системи внутрішнього контролю;
• розробка та оптимізація облікової політики, постановка бухгалтерського обліку.

   4. Підготовка фінансової інформації:

• трансформація фінансової звітності, складеної за національними стандартами бухгалтерського обліку (П(С)БО), у фінансову звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ/IFRS);
• консолідація фінансової звітності.

Вартість послуг встановлюється у відповідності до актів про надання аудиторських послуг, за фактично затрачений час на проведення аудиту чи надання супутніх послуг Замовнику. Ознайомитись із вартістю людино-години та самостійно визначити мінімальну вартість аудиторських послуг Ви можете на сторінці "Вартість аудиторських послуг".