Ми зробимо Все,
щоб Ваш бізнес був успішним!Євген Якуба

Автоматизація Львів

На сьогодні, автоматизований облік на підприємстві -  є запорукою успішності Вашого бізнесу.

Автоматизований бухгалтерський облік, управлінський облік і автоматизований управлінський контроль за діяльністю підприємства дозволить Вам ефективно і швидко реагувати на зміни на ринку чи в правовому полі та прийняти правильні рішення.

Для цього ми пропонуємо Вам на безоплатній основі здійснити попереднє обстеження Вашого підприємства, з демонстрацією та наданням рекомендацій щодо вибору програмного продукту.

Після чого Вам буде запропоновано ряд наступних послуг, а саме:

1. Комплексна автоматизація обліку:•   розрахунок фактичної та планової собівартості товарів, робіт, послуг;

•   розрахунок заробітної плати за всіма формами та видами передбаченими законодавством;
•   облік взаєморозрахунків;
•   облік основних засобів;
•   облік доходів та витрат за різноманітними аналітиками;
•    консолідація інформаційної системи в єдину базу;

2.  Налагодження процесів Бюджетування:

 •   використання сценаріїв в процесі бюджетування;
•   використання принципу «подвійного запису» (дотримання балансу) при здійсненні бюджетування;
•   використання «Панелі ключових індикаторів» як механізму візуального відображення основних показників діяльності;

3.  Управління бізнес-процесами:

•  управління грошовими коштами;
•  управління договірною діяльністю;
•  планування ремонтів та технічного обслуговування основних засобів;
•  автоматизація документообігу;
•  будь-який властивий Вашому підприємству бізнес-процес.

4.  Налагодження системи Логістики:

•   управління закупівельною діяльністю за допомогою механізму ТОС;
•   побудова логістичної моделі планування виробничої діяльності;
•    управління готовою продукцією для забезпечення безперебійного продажу;

5.  Аудит та налагодження бізнес-процесів підприємства, розробка проектної документації , графіку документообігу тощо;

6.  Розробка та впровадження автоматизованих систем обліку на базі програмних продуктів 1С:Бухгалтерія (1С:Підприємство 7.7, 1С: Бухгалтерія 8, 1С:Торгівля і склад (адаптація типових рішень чи розробка оригінальної конфігурації);

7.  Навчання користувачів механізмів використання автоматизованих систем;

8.  Підтримка та поточне обслуговування впроваджених рішень;

9.  Консультування щодо застосування програмних продуктів та окремих питань бухгалтерського і податкового обліку;

10.  Надання консультацій стосовно технічного та системного програмного забезпечення організації інформаційної системи.