Ми зробимо Все,
щоб Ваш бізнес був успішним!Євген Якуба

Аутсорсинг Львів

Слово аутсорсинг походить від англійського outsourcing (out – зовнішній, source – джерело). Цим словом прийнято називати передачу на договірній основі деяких внутрішніх функцій з обслуговування діяльності компанії іншій компанії-виконавцю.

Найбільш поширеними на сьогоднішній день є наступні види аутсорсингу: бухгалтерський, юридичний, ІТ аутсорсинг, логістичний або транспортний аутсорсинг, аутсорсинг персоналу тощо.

В сучасному світі досягти успіху вдається лише тим компаніям, які ведуть бізнес найбільш ефективним способом, оптимізуючи операційні витрати при збереженні високої якості товарів і послуг. Саме тому аутсорсинг є однією з найбільш успішних бізнес-моделей, які дають можливість добитися конкурентних переваг.

Основним принципом аутсорсингу є те, що компанія залишає собі тільки те, що вона може зробити краще за інших та передає  зовнішньому виконавцю те, що він робить краще за інших.

Зовсім не обов'язково мати власну бухгалтерію. Замість цього можна передати всі справи, пов'язані з веденням бухгалтерського та податкового обліку, зовнішній спеціалізованій компанії. Такий варіант підійде тим, хто хоче заощадити й зробити свій бізнес мобільним, а також тим кому просто ніколи возитися із численними фінансовими документами й бланками звітності.

Наша компанія надає повний комплекс послуг з ведення бухгалтерського та податкового обліку і подання бухгалтерської і податкової звітності, як новостворених так і вже діючих компаній та підприємств малого і середнього бізнесу. Висока якість послуг забезпечується шляхом безперервного контролю з боку фахівців нашої компанії за правильним відображенням господарських операцій і своєчасною здачею звітності, в строгій відповідності з чинним законодавством України. Крім того, наші клієнти завжди можуть отримати вичерпну консультацію з усіх аспектів ведення бухгалтерського та податкового обліку або відображення певних господарських операцій.

Довіривши ведення бухгалтерського та податкового обліку Вашої компанії Аудиторській фірмі «Транс-Аудит», Ви отримаєте гарантії по зниженню ризиків від можливих помилок, а як наслідок - від фінансових санкцій та збитків. Адже наші фахівці забезпечать Вам високу якість ведення бухгалтерського та податкового обліку, а також оперативність і конфіденційність при документуванні будь-яких процесів господарської діяльності. Крім того, ми щорічно здійснюємо страхування нашої професійної відповідальності на суму 1 000 000 грн.

Тарифи на послуги з ведення бухгалтерського та податкового обліку встановлюються на основі базового тарифного пакету розрахованого в гривнях за календарний місяць обліку (без врахування податку на додану вартість).

Базовий тарифний пакет

Спрощена система оподаткування

Загальна система оподаткування

Фізична особа підприємець без здійснення господарської діяльності, від

150

200

Фізична особа підприємець зі здійсненням господарської діяльності, від

600

1100

Юридична особа без здійснення господарської діяльності, від

350

450

Юридична особа зі здійсненням господарської діяльності, від

1500

3000

   Базовий тарифний пакет включає в себе:

 - ведення бухгалтерського та податкового обліку;

 - нарахування заробітної плати (у випадку, якщо є наймані працівники);

 - підготовку та подання форм звітності до органів державної податкової служби з податку на прибуток, з ПДВ, з податку на доходи фізичних осіб, з єдиного податку (в залежності від системи оподаткування) та нарахування цих податків та зборів в регістрах бухгалтерського обліку;

 - підготовку і подання форм звітності у фонди соціального страхування і пенсійний фонд;

 - підготовку і подання фінансової звітності в органи статистики (баланс та звіт про фінансові результати);

 - первісне (одноразове) оформлення первинних документів (для зразка) замовника або його контрагентів, які раніше не оформлялися.

   Вартість базового тарифного пакета встановлено з розрахунку граничної величини середньоспискової чисельності персоналу до 10 осіб за календарний місяць обліку, та з розрахунку граничної величини до 50 господарських операцій проведених за календарний місяць обліку.

   Вартість інших бухгалтерських послуг, не передбачених базовим тарифним пакетом або окремим тарифом, які можуть бути додані до базового тарифного пакета оплачуються у разі їх надання з розрахунку (без врахування податку на додану вартість):

Найменування послуги

Обсяг обліку

Тариф, від (грн.)

Додаткові повні або неповні 10 (десять) осіб персоналу понад граничну середньоспискову чисельність

1 місяць

450

Додаткові повні або неповні10 (десять) проведених в обліку господарських операцій понад граничну величину, передбачену базовим тарифним пакетом

1 місяць

150

Ведення обліку та звітності типових операцій щодо іноземної валюти (валютна виручка, валютні кредити, купівля, продаж, обмін, курсові різниці, внесення іноземних інвестицій, отримання довідки про відсутність валютних цінностей)

1 місяць

450

Повторне (багаторазове) оформлення будь-яких первинних документів замовника або його контрагентів, в тому  числі, звітів про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт; накладних; актів виконаних робіт тощо

1документ

30

Ручне внесення облікових даних з багатопозиційних первинних документів (більше 10 позицій) не вважається однією господарською операцією в цілях тарифікації послуг. Здійснення виконавцем обліку кожних 10 позицій багатопозиційного первинного документа вважається здійсненням виконавцем обліку однієї господарської операції з відповідною тарифікацією.

1 операція

40

Ведення обліку та оформлення операцій щодо цінних паперів та/або корпоративних прав

1 операція

600

Підготовка, подання звітів та нарахування податків та зборів передбачених законодавством і не включених у базовий тарифний пакет, в тому числі, звітів по одноразових або нетипових для замовника операціях, статистичних звітів, звітів про використання реєстраторів розрахункових операцій, розрахунку про сплату збору за першу реєстрацію транспортного засобу тощо (за один звіт, податок, збір)

1 звіт

240

Ведення обліку та звітності нетипових операцій щодо іноземної валюти (виплата доходу нерезидентам, розрахунок податку на репатріацію, питання усунення подвійного оподаткування, повернення валютних інвестицій)

1 операція

600

Підготовка і подання звітів, довідок, розрахунків, управлінських звітів, звітів не передбачених законодавством і не включених у базовий тарифний пакет, у тому числі, засновникам, вищестоящим організаціям, банкам, кредиторам тощо (за один звіт, довідку, розрахунок)

1 звіт

800


Даний базовий тарифний пакет, інші тарифи, правила та умови застосовуються до будь-яких замовників поряд з дійсним письмовим договором, в частині, що не суперечить конкретному дійсному письмовому договору, а також до усних договорів про надання послуг. При розбіжностях між наведеними вище "базовим тарифним пакетом, іншими тарифами, правилами та умовами" і дійсним договором про надання послуг, вищу силу має дійсний договір.

Оплата за послуги проводиться за безготівковим розрахунком.

Податок на додану вартість обчислюється додатково, у відповідності до діючої в Україні ставки податку на додану вартість, чинної на момент укладення дійсного договору (надання послуги).